Wysokość wynagrodzenia za świadczoną przez Kancelarię pomoc prawną, ustalana jest indywidualnie z Klientem w oparciu o jeden z poniżej przedstawionych systemów. Przy ustaleniu wynagrodzenia uwzględniany jest rodzaj sprawy, stopień złożoności i skomplikowania sprawy, niezbędny nakład pracy oraz oczekiwane terminy realizacji usługi.

 

Wynagrodzenie ryczałtowe. 

Wynagrodzenie to obejmuje określone miesięczne wynagrodzenie w stałej, niezmiennej wysokości, bez względu na nakład pracy przypadający w danym miesiącu świadczenia usług. Stosowane jest głównie w przypadku stałej obsługi prawnej.

 

Wynagrodzenie ryczałtowo - godzinowe.

Wynagrodzenie to obejmuje stałą stawkę miesięczną dla określonej liczby godzin pracy, a po przekroczeniu ustalonej liczby godzin, rozliczenie następuje według stawki godzinowej. Stosowane jest również głównie w przypadku stałej obsługi prawnej.

 

Wynagrodzenie godzinowe. 

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby przepracowanych godzin i stawki za godzinę pracy. Wynagrodzenie godzinowe stosowane jest zarówno w przypadku stałej obsługi prawnej, jak również w przypadku udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych oraz innych dokumentów, np. projektów umów, regulaminów, itp.

 

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe. 

Kształtowane jest między innymi w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 265).

Przykładowo, w myśl § 2 ww. rozporządzenia, stawki minimalne uzależnione są od wartości przedmiotu sprawy. I tak, gdy wartości przedmiotu sporu wynosi:

  1. do 500 zł, wysokość wynagrodzenia stanowi kwotę 90 zł,
  2. powyżej 500 zł do 1.500 zł, wysokość wynagrodzenia stanowi kwotę 270 zł,
  3. powyżej 1.500 zł do 5.000 zł, wysokość wynagrodzenia stanowi kwotę 900 zł,
  4. powyżej 5.000 zł do 10.000 zł, wysokość wynagrodzenia stanowi kwotę 1.800 zł,
  5. powyżej 10.000 zł do 50.000 zł, wysokość wynagrodzenia stanowi kwotę 3.600 zł,
  6. powyżej 50.000 zł do 200.000 zł, wysokość wynagrodzenia stanowi kwotę 5.400 zł,
  7. powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł, wysokość wynagrodzenia stanowi kwotę 10.800 zł,
  8. powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł, wysokośc wynagrodzenia stanowi kowtę 15.000 zł,
  9. powyżej 5.000.000 zł, wysokość wynagrodzenia stanowi kwote 25.000 zł.

 

Wynagrodzenie za sukces (success fee)

Zasady etyki zawodowej radcy prawnego nie pozwalają na ustalanie wynagrodzenia uzależnionego wyłącznie od wyniku sprawy, dlatego też ta forma wynagrodzenia składa się z jednego z wyżej opisanych systemów wynagrodzenia połączonego z elementem success fee. Wynagrodzenie podstawowe jest wówczas niższe, a element wynagrodzenia jakim jest success fee, ustalany jest jako procent od kwoty uzyskanej przez Klienta w wyniku pomocy prawnej udzielonej przez Kancelarię lub jako określona kwota od oczekiwanego przez Klienta wyniku sprawy. Element wynagrodzenia jakim jest success fee podlega zapłacie wyłącznie w przypadku uzyskania dla Klienta pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

 

tel. +48 608 620 470
e-mail: sylwesterostrowski@wp.pl

Siedziba Kancelarii:
ul. Brukarska 5A
81-163 Gdynia

Biuro:
ul. Sportowa 8
81-300 Gdynia