Założycielem i właścicielem Kancelarii jest Radca Prawny Sylwester Ostrowski, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.

 

Studia prawnicze ukończył w 2001 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego uzyskał po ukończeniu aplikacji w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku i złożeniu egzaminu radcowskiego, stanowiącego potwierdzenie przygotowania prawniczego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu radcy prawnego, w tym zdobytej wiedzy z zakresu prawa i umiejętności jej praktycznego zastosowania.

 

 

Na doświadczenie zawodowe mecenasa Sylwestra Ostrowskiego składa się łącznie ponad 20-letnie zatrudnienie w spółce kapitałowej i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przy wykonywaniu na ich rzecz czynności wymagających wiedzy prawniczej, a także zdobyte podczas prowadzenia licznych spraw na rzecz osób fizycznych oraz w ramach stałej, kompleksowej obsługi prawnej na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

Doświadczenie zdobywał również zasiadając w radach nadzorczych spółek handlowych i spółdzielni mieszkaniowej oraz jako kurator Krajowego Rejestru Sądowego wpisany na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku.

 

Wśród Klientów Radca Prawny Sylwester Ostrowski postrzegany jest jako sumienny i prowadzący sprawy Klientów z należytą starannością uwzględniający profesjonalny charakter działania.

tel. +48 608 620 470
e-mail: sylwesterostrowski@wp.pl

Siedziba Kancelarii:
ul. Brukarska 5A
81-163 Gdynia

Biuro:
ul. Sportowa 8
81-300 Gdynia